przerządy, przyrządy, elektroniczna, pomiarowe, pomiary, elektroniczne, wsparcie, pliki, plik, programy, program, instrukcja,oprogramowanie, oprogramowania, mpg22, mpg, fcm, fcm41, miernik, parametrów, parametry, gazu, gaz, szybki, stężenia, mpg 22, fcm 41, SENSOTRON, aparatura, spm50, spm, spm 50, moduł, pompka, pompki, próbkującej, próbkować, próbkowanie

MPG22 - Miernik parametrów gazu

Miernik przeznaczony jest do pomiaru wilgotności, temperatury i ciśnienia bezwzględnego gazów, w tym gazów zapylonych. Parametry gazów mierzy w zakresie temperatur od 0 do 200 °C. Na podstawie podanej przez użytkownika gęstości gazu suchego w warunkach umownych (0°C, 1013hPa), przyrząd oblicza stopień zawilżenia gazu, gęstości gazu wilgotnego w warunkach umownych i gęstośc gazu w warunkach pomiaru. Wraz z przyrządem dostarczany jest program komputerowy, który pozwala ustawić gęstość dla wymaganego gazu, w tym zarówno dla czystego powietrza jaki i dla innych mieszanin gazów.- opis szczegółowy

FCM41 - Szybki miernik stężenia gazu

Szybki miernik stężenia gazu FCM41 służy do określania stężenia N2O lub CO2. Wartość stężenia wyrażana jest w ppm. W mierniku wykorzystano niedyspersyjną metodę absorpcji promieniowania podczerwonego. Próbki gazu wprowadzane są do komory pomiarowej miernika w sposób ciągły przez rurki próbkujące. Przepływ gazu przez komorę pomiarową jest wymuszany przez dodatkowy moduł próbkujący SMP50 lub przez dowolną zewnętrzną pompkę ssącą. Niewielka objętość komory pomiarowej, niewielka średnica i długość rurek próbkujących oraz odpowiednie natężenie przepływu próbek gazu przez komorę zapewniają dobre właściwości dynamiczne miernika.Pomiary stężenia gazów wykonywane są z częstotliwością 4 Hz.- opis szczegółowy

SPM50 - Moduł pompki próbkującej

Moduł pompki próbkującej służy do zasysania próbek gazu do rurki próbkującej i doprowadzania ich do określonego miernika. Konstrukcja i parametry modułu zostały dostosowane do współpracy z miernikami firmy SENSOTRON, na przykład z szybkim miernikiem stężenia gazu FCM41.- opis szczegółowy