przyrząd, przyrządy, elektroniczna, pomiarowe, pomiary, elektroniczne, wsparcie, pliki, plik, programy, program, instrukcja,oprogramowanie, oprogramowania, mpg22, mpg, fcm, fcm41, miernik, parametrów, parametry, gazu, gaz, szybki, stężenia, mpg 22, fcm 41, SENSOTRON, aparatura, spm50, spm, spm 50, moduł, pompka, pompki, próbkującej, próbkować, próbkowanie

Zastosowanie

Miernik Parametrów Gazu przeznaczony jest do pomiarów wilgotności (0 ÷ 100 %), temperatury (-50 ÷ 200 °C) i ciśnienia bezwzględnego gazów(500 ÷ 1500 hPa), w tym gazów zapylonych, w zakresie temperatur do 200 °C. Począwszy od modelu MPG22 miernik pozwala również na pomiar temperatury w zakresie od -20 do 600 °C, za pomocą sondy z czujnikiem termorezystancyjnym Pt100. Na podstawie ustawionej przez użytkownika gęstości gazu suchego w warunkach normalnych, przyrząd oblicza stopień zawilżenia gazu, gęstości gazu wilgotnego w warunkach normalnych i w warunkach pomiaru. Dostarczany wraz z przyrządem program komputerowy pozwala użytkownikowi w łatwy sposób ustawić potrzebną gęstość zarówno dla czystego powietrza jaki i dla innych mieszanin gazów. Gęstość gazu suchego można również zmieniać bezpośrednio w mierniku przy użyciu klawiszy umieszczonych na panelu czołowym. Miernik zasilany jest z wbudowanych akumulatorów lub z zewnętrznego zasilacza sieciowego. W pełni naładowane akumulatory wystarczają na 10 godzin pracy przyrządu.

Układ pomiaru temperatury i wilgotności

W mierniku MPG22 do określania temperatury i wilgotności została zastosowana sonda pomiarowa wysokiej jakości, umożliwiająca pomiary w temperaturach do 200 °C. Układ pomiarowy przekształcający sygnały z czujników temperatury (PT100 1/3 DIN) i wilgotności do postaci cyfrowej został umieszczony w wewnątrz rękojeści sondy. Wyprowadzenie na zewnątrz sondy pomiarowej zlinearyzowanego sygnału mierzonych wielkości w postaci cyfrowej pozwala na wymianę sondy miernika bez konieczności jej kalibracji miernika.

Czujniki temperatury i wilgotności umieszczone na końcu sondy chronione są przed uszkodzeniem i zapyleniem przez wymienną osłonkę. Standardowa osłonka wyposażona jest w filtr siatkowy z otworami o wymiarze 20 ÷ 25 µm. W razie potrzeby użytkownik ma możliwość wymiany standardowej osłonki na osłonkę z filtrem stalowym spiekanym z otworami o wymiarze 5 µm lub filtrem z teflonu z otworami o wymiarze 10 µm.

Układ pomiaru ciśnienia bezwzględnego

Do pomiaru ciśnienia wykorzystano czujnik piezorezystancyjny pracujący w układzie mostkowym. Czujnik umieszczony został wewnątrz przyrządu. Sygnał ciśnienia podawany jest do miernika poprzez króciec umieszczony w bocznej ściance obudowy. Każdy miernik jest wzorcowany i kompensowany temperaturowo w zakresie od 0 ÷ 40 °C. Zastosowany czujnik ciśnienia gwarantuje dokładny pomiar oraz bardzo dobrą stabilność długoterminową wskazań.

Oprogramowanie

Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie dla komputerów pracujących w systemach operacyjnych Windows10 i nowszych. Oprogramowanie pozwala ustawić w przyrządzie żądana wartość gęstości gazu suchego w warunkach normalnych. Wartość tą można podać od razu wpisując ją w oknie dialogowym przedstawionym poniżej.

lub wyznaczyć na podstawie składu mieszaniny gazów

Przyrząd komunikuje się z komputerem poprzez uniwersalną magistralę szeregową USB.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe
temperatura 1, °C
-50 ÷ 200
temperatura 2, °C
-20 ÷ 600
wilgotność względna, %
0 ÷ 100
ciśnienie bezwględne, hPa
500 ÷ 1500
Rozdzielczość wskazań
temperatura 1, °C
0,1
temperatura 2, °C
0,1
wilgotność względna, %
0,1
ciśnienie bezwględne, hPa
1
Rozszerzona niepewność wskazań, 95%
temperatura 1, °C
± 0,5
temperatura 2, °C
± 0,3
wilgotność względna, %
± 1,5
ciśnienie bezwględne, hPa
± 1,0
Zasilanie
napięcie stałe, V
5
prąd poboru, mA
200
Obudowa
wymiary (wysokość x szerokość x długość), mm
82 x 150 x 45
waga bez zewnętrznego zasilacza, kg
0,3

Dokumentacja i oprogramowanie