SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna switch to english version strona głównaproduktykontakt

Termoanemometr model TA20 z sondą STA300


Zastosowanie

     Termoanemometr TA20 z sondą STA300 jest przenośnym cyfrowym miernikiem służącym do określania prędkości i temperatury powietrza. Znajduje on zastosowanie zarówno w klimatyzacji i wentylacji przy określaniu prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych, jak również w pomiarach procesów przemysłowych. Zakres pomiarowy prędkości wynosi 0,4 ÷ 40 m/s w zakresie temperatur 0 ÷ 260 °C. Konstrukcja sondy umożliwia pomiary w różnych warunkach, w tym także w środowisku agresywnym. Zmierzona wartość prędkości i temperatury prezentowana jest na dużym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym o wysokości cyfr 25mm. Miernik zasilany jest z wbudowanych akumulatorów lub z zewnętrznego zasilacza. Część pomiarowa miernika została zawarta w rękojeści sondy pomiarowej STA300, zmierzone wartości są przesyłane do miernika TA20 w postaci cyfrowej. Dzięki czemu miernik TA20 może współpracować z różnymi sondami bez konieczności wzorcowania.

Termoanemometr, model TA20

Opis miernika
Część pomiarowa sondy STA300

     Układ pomiarowy sondy tworzą: sterowany cyfrowo mostek termoanemometryczny stałotemperaturowy (z ang. CTA), precyzyjny 18 bitowy przetwornik analogowo cyfrowy i sterujący pracą układu mikroprocesor. Miernik posiada precyzyjny układ kompensacji temperaturowej mostka, zapewniający niezależność wskazań prędkości w szerokim zakresie zmian temperatury w przepływie. W układzie zastosowano przetwornice impulsowe dzięki czemu zredukowano do minimum energochłonność układu oraz całkowicie wyeliminowano zjawisko przegrzewania się elementów elektronicznych.

     Sonda składa się z trzech elementów, części pomiarowej z czujnikami, wysięgnika i rękojeści. Część pomiarowa sondy STA300 wykonana jest ze stali kwasoodpornej oraz tworzyw sztucznych odpornych na temperaturę i oddziaływanie substancji agresywnych. Do pomiaru prędkości i temperatury wykorzystano dwa platynowe cylindryczne czujniki umiejscowione na przeciw siebie w odległości gwarantującej nie zakłócony pomiar.

      Drugą część sondy pomiarowej stanowi wysięgnik w postaci rurki, o długości której decyduje zamawiający. Wysięgnik wykonywany jest w dwóch wersjach: w postaci jednolitej długiej rurki lub w postaci zestawu segmentów, krótkich rurek łączonych ze sobą. Średnica zewnętrzna wynosi odpowiednio 25 mm dla jedno elementowego wysięgnika i 32mm dla wysięgnika segmentowego. Długość sondy może dochodzić do 3 metrów. Na długości wysięgnika naniesiona jest podziałka liniowa, dzięki której użytkownik może pozycjonować czujnik prędkości wewnątrz kanału pomiarowego.

      Ostatnią trzecią część sondy stanowi podstawa. W jej wnętrzu znajduje się układ pomiarowy miernika. Wykonana ona jest, tak jak część druga, ze stali kwasoodpornej, jej obrys zewnętrzny jest zbliżony do walca o wysokości 150 mm i średnicy 32 mm. W przypadku sondy segmentowej walec jest smuklejszy, jego wysokość wynosi 180mm a średnica 28 mm. Wymiary tej części sondy są niezmienne. Na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu, istnieje możliwość wykonania sondy o innej konstrukcji. Sonda pomiarowa połączona jest z miernikiem pomiarowym giętkim kablem o długości nie przekraczającej 5 metrów. Sygnał wyjściowy z sondy pomiarowej jest wyprowadzany w postaci cyfrowej.

czujniki prędkości i temperatury sondy STA300, wersja jednosegmentowa
czujniki prędkości i temperatury sondy STA300, wersja wielosegmentowa
sonda wielosegmentowa
Oprogramowanie

     Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie dla komputerów pracujących w systemach operacyjnych Windows98/ME/2000/XP. Oprogramowanie umożliwia podgląd bieżących wartości prędkości i temperatury, na ekranie prezentowane są również wykresy wartości chwilowych. Program komputerowy pozwala użytkownikowi ponadto na uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego przyrządu, w tym celu użytkownik winien pobrać poprzez Internet aktualna wersje oprogramowania, zainstalować i uruchomić na komputerze,podłączyć przyrząd i wydać polecenie aktualizacji programu wewnętrznego miernika. Funkcja ta jest bardzo użyteczna w przypadku pojawienia się błędu w oprogramowaniu, nie zachodzi wtedy konieczność odsyłania przyrządu do producenta.


Dane techniczne
układ pomiarowy
   zakresy pomiarowe
      prędkość, m/s 0,4 ÷ 40
      temperatura, °C 0 ÷ 260
   rozdzielczość wskazań
      prędkość, m/s 0,01
      temperatura, °C 0,1
   rozszerzona niepewność wskazań, 95%
      prędkość, m/s ± (0,15 + 4% wartości mierzonej)
      temperatura, °C ± 0,15
zasilanie
   napięcie stałe, V 9
   prąd poboru, mA 300
obudowa
   wymiary (wysokość x szerokość x długość), mm 211 x 100 x 26
   waga bez zewnętrznego zasilacza i bez sondy, kg 0,45

Aktualna wersja instrukcji użytkownika w formacie PDF Acrobat Adobe (polska wersja językowa) - "p_ta20.pdf"

Aktualna wersja oprogramowania - TA20 wersja 2.02 PL