SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna switch to english version strona głównaproduktykontakt

Monitor Jakości Powietrza Wewnętrznego


Zastosowanie

     Monitor jakości powietrza wewnętrznego przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji stężenia dwutlenku węgla (w zakresie 0 ÷ 5000 ppm), wilgotności względnej (0 ÷ 100 %), temperatury powietrza (10 ÷ 45 °C) i ciśnienia barometrycznego (900 ÷ 1100 hPa). Przyrząd może być zasilany z zewnętrznego zasilacza sieciowego jak również z dowolnych baterii AA, typowych akumulatorków AA niklowo-kadmowych lub niklowo-wodorkowych. W zależności od zastosowanych akumulatorków i uruchomionych funkcji, przyrząd może pracować do dwóch miesięcy bez zasilania zewnętrznego. Maksymalny czas pracy urządzenia przy zasilaniu akumulatorowym zależy od ustawionej częstości pomiarów. Ustawienie okresu rejestracji co 300 sekund (5 minut) pozwala na pracę urządzenie przez około 31 dni.

     Mierzone przez Monitor wielkości mogą być wykorzystane do identyfikacji i określania skuteczności wentylacji i klimatyzacji oraz ilości wymian powietrza wentylowanego. Monitor umożliwia badanie zmian ilości wymian, na wskutek zmian warunków na zewnątrz pomieszczenia, zmian aktywności osób znajdujących się wewnątrz, infiltracji pomiędzy pomieszczeniami. Zarejestrowane wyniki pomiarów mogą być również wykorzystane do wyznaczania gęstości powietrza i entalpii

Monitor Jakości Powietrza Wewnętrznego, model PS33

Opis
Układ pomiarowy

     W układzie zastosowano czujnik stężenia CO2 wykorzystujący zależność tłumienia ściśle określonego pasma promieniowania podczerwonego od stężenia dwutlenku węgla. Zastosowana metoda pomiarowa gwarantuje długookresową stabilność i dobrą dynamikę wskazań. W aktualnej wersji urządzenia PS33, zastosowano czterowiązkowy układ pomiarowy w konfiguracji prądowej, co w porównaniu z stosowanym w poprzedniej wersji PS32 czujnikiem dwuwiązkowym w układzie napięciowym, jest wyróżnikiem rozwoju i ulepszenia wykorzystywanej techniki pomiarowej. Wprowadzenie dwóch dodatkowych wiązek pomiarowych pozwoliło znacząco polepszyć skuteczność działania temperaturowej kompensacji wskazań stężenia. Kompensacją objęte zostały zarówno wiązka o długości fali promieniowania absorbowanej przez oznaczany gaz, jak i wiązka referencyjna. Znaczącą poprawę dokładności pomiaru osiągnięto również przez zamianę dotychczas stosowanej konfiguracji napięciowej układu pomiarowego na układ w konfiguracji prądowej. Interpretacja sygnału w detektora promieniowania w układzie prądowym jest bardziej skomplikowana niż w układzie napięciowym, wymagała ona zastosowania bardzo szybkiego poczwórnego przetwornika analogowo cyfrowego współpracującego z szybkim mikroprocesorem sygnałowym. Efektem zaimplementowania w przyrządzie tak skomplikowanego oprogramowania, analizującego na bieżąco ogromną ilość danych i wyszukującą w sygnale charakterystycznych dla zastosowanej metody pomiarowej cech i kształtów przebiegów czasowych, jest praktyczne uniezależnienie wskazań od zmian promieniowania podczerwonego w otoczeniu przyrządu. Do pomiaru temperatury i wilgotności względnej wykorzystany został miniaturowy czujnik półprzewodnikowy, typowy dla zastosowań w wentylacji i klimatyzacji.

Układ rejestrujący

   Monitor model PS33 umożliwia automatyczną rejestrację zmierzonych wielkości, ich zapis do wewnętrznej pamięci a następnie transmisję do komputera za pośrednictwem uniwersalnej magistrali szeregowej USB.

połączenie IAQ Monitora z komputerem poprzez łącze USB

   Możliwa jest również na bieżąco transmisja zmierzonych wartości do komputera za pośrednictwem łącza transmisji bezprzewodowej ZigBee i zapis do zbioru. Dodatkowo można również uaktywnić zapamiętywanie wyników pomiarów we wewnętrznej pamięci i odczytać je z każdego z mierników po zakończeniu pomiarów. Rozwiązanie takie będzie stanowić zabezpieczenie przed utratą danych, na przykład na skutek nieumyślnego wyłączenia komputera odczytującego na bieżąco wyniki pomiarów z poszczególnych mierników. Zasięg sieci mierników może być zwiększona poprzez zastosowanie przekaźników i wzmacniaczy sygnału (z ang. router), model PS337.

połączenie IAQ Monitora z komputerem poprzez łącze bezprzewodowe ZigBee

   Układ pomiarowy składający się z kilku Monitorów Jakości Powietrza może również współpracować z modułem PS336, modułem koordynatora łączności ZigBee z funkcją rejestracji danych. Moduł ten łączy w sobie funkcje koordynatora PS334 i autonomicznego układu rejestrującego dane wysyłane z Monitorów za pośrednictwem łącza ZigBee. Moduł wyposażony jest w pamięć typu DataFlash, w której może być zarejestrowane około pół miliona rekordów danych z różnych Monitorów. Niezależnie czy w systemie pomiarowym zastosowano moduł koordynatora i rejestratora PS336, każdy z Monitorów może zapisywać swoje wyniki pomiarów do własnej pamięci. W dowolnej chwili, zarówno w czasie pomiarów jak również po ich zakończeniu, zarejestrowane w module PS336 dane mogą być przesłane do komputera i zapisane do zbioru. Rejestracja wyników pomiarów lokalnie w każdym z monitorów może być traktowana jako dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed utratą danych na wskutek pojawienia się nieoczekiwanych sytuacji.

połączenie Monitorów z modułem PS336 poprzez łącze bezprzewodowe ZigBee połączenie modułu PS336 i ewentualnie Monitora do komputera

   Układ rejestrujący monitora daje możliwość wyboru okresu rejestracji oraz możliwości uśredniania wartości pomiędzy kolejnymi rejestracjami.

Oprogramowanie

     Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie dla komputerów pracujących w systemach operacyjnych WindowsXP/2000/VISTA oraz Windows7 zarówno dla wersji 32 bitowych jak i 64 bitowych. Oprogramowanie pozwala odczytać z przyrządu zarejestrowane dane i zapisać je do zbioru tekstowego (67 000 rejestracji). Program komputerowy pozwala użytkownikowi na wprowadzenie własnej korekty wskazań, jeśli potrzeba takiej korekty wynikałaby z okresowego sprawdzania przyrządu.

przykładowy wygląd ekranu programu użytkownika

     Korzystając z modułu łączności bezprzewodowej PS334, można odczytywać i zapisywać do zbiorów, aktualne mierzone wartości z kilku mierników naraz.

przykładowy wygląd ekranu programu użytkownika wykorzystującego moduł łączności bezprzewodowej

Akcesoria

moduł transmisji bezprzewodowej, model PS334, podłączany do komputera, pracujący w paśmie 2,4GHz w standardzie ZigBee. Zasilany ze złącza USB komputera.

moduł transmisji bezprzewodowej, model PS334

moduł transmisji bezprzewodowej, koordynator z funkcją rejestracji danych, model PS336, podłączany do komputera, pracujący w paśmie 2,4GHz w standardzie ZigBee. Zasilany podczas rejestracji z zewnętrznego zasilacza sieciowego lub ze złącza USB komputera.

moduł transmisji bezprzewodowej, koordynator z funkcją rejestracji danych, model PS336

router transmisji bezprzewodowej, model PS337, przekazuje sygnał radiowy otrzymany z Monitora lub innego routera do modułu PS334, PS336 lub innego routera, dzięki czemu umożliwia tworzenia sieci pomiarowej o większym zasięgu; pracujące w paśmie 2,4GHz w standardzie ZigBee. Zasilany z zasilacza sieciowego lub ze złącza USB komputera.

router transmisji bezprzewodowej, model PS337

Dane techniczne
układ pomiarowy
   zakresy pomiarowe
      stężenie dwutlenku węgla, ppm 0 ÷ 5000
      wilgotność względna, % 0 ÷ 100
      temperatura powietrza, °C 10 ÷ 45
      ciśnienie barometryczne, hPa 900 ÷ 1100
   rozdzielczość wskazań
      stężenie dwutlenku węgla, ppm 1
      wilgotność względna, % 0,1
      temperatura powietrza, °C 0,1
      ciśnienie barometryczne, hPa 1
   rozszerzona niepewność wskazań, 95%
      stężenie dwutlenku węgla, ppm ± (20 + 3 % mierzonej wartości)
      wilgotność względna, % ± 3,5 (na specjalne żądanie ± 2)
      temperatura powietrza, °C ± 0,5
      ciśnienie barometryczne, hPa ± 3
zasilanie
   napięcie stałe, V 12
   prąd poboru, mA 200
obudowa
   wymiary (h x w x d), mm 82 x 150 x 75
   waga bez zewnętrznego zasilacza, kg 0,85

Aktualna wersja instrukcji użytkownika w formacie  PDF Acrobat Adobe (polska wersja językowa) - odczytanie instrukcji użytkownika"p_iaqm_ps33.pdf"

Aktualna wersja oprogramowania nadzorującego USBLC10 - USBLC10

Aktualna wersja oprogramowania dla modelu PS33 - PS33

Aktualna wersja oprogramowania dla modułu komunikacyjnego ZigBee, model PS334 - PS334

Przejście do strony opisującej poprzednią wersję monitora, model PS32