SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna switch to english version strona głównaproduktykontakt

Miernik Parametrów Gazu


Zastosowanie

     Miernik Parametrów Gazu przeznaczony jest do pomiarów wilgotności (0 ÷ 100 %), temperatury (-50 ÷ 200 °C) i ciśnienia bezwzględnego gazów (500 ÷ 1500 hPa), w tym gazów zapylonych, w zakresie temperatur do 200 °C. Począwszy od modelu MPG22, miernik od modelu MPG22 pozwala również na pomiar temperatury w zakresie od -20 do 600 °C, za pomocą sondy z czujnikiem termorezystancyjnym Pt100. Na podstawie ustawionej przez użytkownika gęstości gazu suchego w warunkach umownych, przyrząd oblicza stopień zawilżenia gazu, gęstości gazu wilgotnego w warunkach umownych i w warunkach pomiaru. Dostarczany wraz z przyrządem program komputerowy pozwala użytkownikowi w łatwy sposób ustawić potrzebną gęstość zarówno dla czystego powietrza jaki i dla innych mieszanin gazów. Gęstość gazu suchego można również zmieniać bezpośrednio w mierniku przy użyciu klawiszy umieszczonych na panelu czołowym. Miernik zasilany jest z wbudowanych akumulatorów lub z zewnętrznego zasilacza sieciowego. W pełni naładowane akumulatory wystarczają na 10 godzin pracy przyrządu.

Miernik Parametrów Gazu, model MPG20/21/22

Opis miernika
Układ pomiaru temperatury i wilgotności

     W mierniku MPG20/21/22 do określania temperatury i wilgotności została zastosowana sonda pomiarowa wysokiej jakości, umożliwiająca pomiary w temperaturach do 200 °C. Układ pomiarowy przekształcający sygnały z czujników temperatury (PT100 1/3 DIN) i wilgotności do postaci cyfrowej został umieszczony w wewnątrz rękojeści sondy. Wyprowadzenie na zewnątrz sondy pomiarowej zlinearyzowanego sygnału mierzonych wielkości w postaci cyfrowej pozwala na wymianę sondy miernika bez konieczności jej kalibracji.

Miernik Parametrów Gazu z podłączoną sondą pomiarową

     Czujniki temperatury i wilgotności umieszczone na końcu sondy chronione są przed uszkodzeniem i zapyleniem przez wymienną osłonkę. Standardowa osłonka wyposażona jest w filtr siatkowy z otworami o wymiarze 20 ÷ 25 μm. W razie potrzeby użytkownik ma możliwość wymiany standardowej osłonki na osłonkę z filtrem stalowym spiekanym z otworami o wymiarze 5 μm lub filtrem z teflonu z otworami o wymiarze 10 μm.

standardowa osłonka w filtrem siatkowym osłonka ze stalowym filtrem spiekanym osłonka z filtrem teflonowym
Układ pomiaru ciśnienia bezwzględnego

     Do pomiaru ciśnienia wykorzystano czujnik piezorezystancyjny pracujący w układzie mostkowym. Czujnik umieszczony został wewnątrz przyrządu. Sygnał ciśnienia podawany jest do miernika poprzez króciec umieszczony w bocznej ściance obudowy. Każdy miernik jest wzorcowany i kompensowany temperaturowo w zakresie od 0 ÷ 40 °C. Zastosowany czujnik ciśnienia gwarantuje dokładny pomiar oraz bardzo dobrą stabilność długoterminową wskazań.

Miernik z sondą w futerale
Oprogramowanie

     Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie dla komputerów pracujących w systemach operacyjnych Windows10. Oprogramowanie pozwala ustawić w przyrządzie żądana wartość gęstości gazu suchego w warunkach umownych. Wartość tą można podać od razu wpisując ją w oknie dialogowym przedstawionym poniżej.

ekran programu użytkownika umożliwiający ustawienie żądanej wartości gęstości gazu suchego w warunkach umownych

lub wyznaczyć na podstawie składu mieszaniny gazów

ekran programu użytkownika umożliwiający ustawienie żądanej wartości gęstości gazu suchego w warunkach umownych

Przyrząd komunikuje się z komputerem poprzez uniwersalną magistralę szeregową USB mini.


Dane techniczne
układ pomiarowy
   zakresy pomiarowe
      temperatura 1, °C -50 ÷ 200
      temperatura 2, °C -20 ÷ 600
      wilgotność względna, % 0 ÷ 100
      ciśnienie barometryczne, hPa 500 ÷ 1500
   rozdzielczość wskazań
      temperatura 1, °C 0,1
      temperatura 2, °C 0,1
      wilgotność względna, % 0,1
      ciśnienie barometryczne, hPa 1
   rozszerzona niepewność wskazań, 95%
      temperatura 1, °C ± 0,5
      temperatura 2, °C ± 0,3
      wilgotność względna, % ± 1,5
      ciśnienie barometryczne, hPa ± 1
zasilanie
   napięcie stałe, V 9 (model MPG20), 9 ÷ 12 (model MPG21), 5 (model MPG22))
   prąd poboru, mA 200
obudowa
   wymiary (wysokość x szerokość x długość), mm 82 x 150 x 45
   waga bez zewnętrznego zasilacza, kg 0,3

Aktualna wersja instrukcji użytkownika modelu MPG22 w formacie PDF Acrobat Adobe (polska wersja językowa) - "p_mpg22.pdf"

Aktualna wersja instrukcji użytkownika modelu MPG20 w formacie PDF Acrobat Adobe (polska wersja językowa) - "p_mpg20.pdf"

Aktualna wersja oprogramowania USBLC- USBLC10

Aktualna wersja oprogramowania dla modelu MPG22- MPG22

Aktualna wersja oprogramowania dla modelu MPG21- MPG21 wersja 1.03 PL

Aktualna wersja oprogramowania dla modelu MPG20- MPG20 wersja 3.08 PL