SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna switch to english version strona głównaproduktykontakt

Psychrometr - Miernik Zawilżenia Gazu, model CMZG11


Zastosowanie

     Miernik umożliwia pomiar pośredni zawilżenia, wilgotności względnej i gęstości gazu w kanałach przepływowych, urządzeniach odpylających i wentylacyjnych oraz w pomieszczeniach zamkniętych jak: hale sportowe, magazyny, stanowiska pracy. Wilgotność gazu wyznaczona jest metodą psychrometryczną, na podstawie mierzonych wartości ciśnienia bezwzględnego, temperatury gazu i temperatury czujnika mokrego. Z wolnym, otwartym króćcem połączeniowym pełni funkcję barometru. Może pracować w środowisku agresywnym.

Miernik Zawilżenia Gazu, model CMZG11

Budowa miernika

     Do pomiaru ciśnienia wykorzystano czujnik piezorezystancyjny w układzie mostkowym. Dzięki wbudowanemu układowi mikroprocesorowemu przyrząd jest indywidualnie wzorcowany, zlinearyzowany i kompensowany termicznie w zakresie temperatur 0 ÷ 45 °C. Układ mierzy wartości ciśnień bezwzględnych ze zakresu 500 ÷ 1500 hPa z niepewnością ±3 hPa, spełniając krajowe wymagania normalizacyjne zawarte w PN-Z-04030-7:1994 "Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną". Do pomiaru temperatur wykorzystywane są czujniki rezystancyjne Pt-100.  Przyrząd posiada wbudowany akumulator i wewnętrzny układ ładowania.


Dane techniczne
zakres pomiarowy
   ciśnienia bezwzględnego, hPa 500 ÷ 1500
   temperatury, °C 0 ÷ 200
rozdzielczość wskazań
   ciśnienia bezwzględnego, hPa 0,1
   temperatury, °C 0,1
   wilgotności względnej 0,1%
   stopnia zawilżenia, g/kg 0,1
   gęstości gazu, kg/mł 0,01
rozszerzona niepewność wskazań, 95%
   ciśnienia bezwzględnego, hPa ±3
   temperatury ±0,05% wartości wskazywanej
częstotliwość pomiaru, Hz 1,5
zakres temperatury pracy miernika, °C 0 ÷ 50
zasilanie własne akumulatorowe lub z zewnętrznego zasilacza 12V/250mA
wymiary (wysokość x szerokość x długość), mm 45 x 85 x 150
waga bez zewnętrznego zasilacza, kg 0,45

Aktualna wersja instrukcji użytkownika w formacie PDF Acrobat Adobe (polska wersja językowa) - "p_cmzg11.pdf"

Aktualna wersja oprogramowania - CMZG11 wersja 1.01 PL