SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna SENSOTRON - Aparatura Elektroniczna switch to english version strona głównaproduktykontakt

Barometr - Miernik Ciśnienia Bezwzględnego, model CMCB11


Zastosowanie

     Barometr umożliwia pomiar wartości ciśnienia bezwzględnego z zakresu 500 ÷ 1500 hPa, z niepewnością wskazań wynoszącą ±1 hPa. Rozdzielczość wskazań wynosi 0,1 hPa. Przyrząd jest urządzeniem przenośnym z zasilaniem akumulatorowym, w obudowie z tworzywa sztucznego (ABS).

Miernik Ciśnienia Bezwzględnego, model CMCB11

Budowa miernika

     Do pomiaru ciśnienia wykorzystano półprzewodnikowy czujnik piezorezystancyjny w układzie mostkowym. Zastosowanie w przyrządzie takiego czujnika umożliwiło uzyskanie dużej dokładności pomiaru, charakterystyki statycznej zbliżonej do liniowej, długoterminowej stabilności wskazań oraz zminimalizowania wpływu histerezy wskazań jak i histerezy termicznej. Część elektroniczną miernika tworzą precyzyjne analogowe układy wejściowe i nadzorujący pracą całego urządzenia mikroprocesor. Pole odczytowe tworzy pięć elektroluminescencyjnych wyświetlaczy siedmiosegmentowych o podwyższonej intensywności świecenia, gwarantujących doskonałą czytelność. Dzięki układowi mikroprocesorowemu przyrząd jest indywidualnie wzorcowany, linearyzowany i kompensowany termicznie w zakresie temperatur 0 ÷ 50 °C. Na specjalne zamówienie wykonywane są mierniki dla rozszerzonego zakresu temperatur pracy.


Oprogramowanie

     Miernik dostarczany jest z dwoma programami komputerowymi. Pierwszy z nich to typowy program użytkownika, za pomocą którego użytkownik może zmieniać ustawienia miernika jak również zaktualizować wewnętrzne oprogramowanie przyrządu. Najnowsza wersja oprogramowania dostępna jest na stronie internetowej.

     Drugi z kolei program umożliwia publikowanie zmierzonej przez miernik wartości ciśnienia w sieci lokalnej oraz w Internecie. W oprogramowaniu wykorzystano mechanizm tworzenia i współużytkowania zmiennej przez procesy mające dostęp do zasobów sieciowych, niezależnie od systemu operacyjnego pod kontrolą którego pracują. Przyjęte rozwiązanie oparte jest o mechanizm opracowany przez firmę National Instrument wykorzystujący protokół komunikacyjny NI-PSP (z ang. NI Publish-Subscribe Protocol). Mechanizm ten jest udoskonaloną wersją rozwiązania bazującego na serwerach DataSocket. Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z pakietami LabView i LabWindows CVI. Wymiana danych pomiędzy miernikiem a dowolnym oprogramowaniem napisanym w wspomnianych pakietach sprowadza się jedynie do wskazania źródła danych, czyli miernika CMCB11.


Dane techniczne
zakres pomiarowy ciśnienia, hPa 500 ÷ 1500
rozdzielczość wskazań ciśnienia, hPa 0,1
rozszerzona niepewność wskazań, 95%, hPa ±1
częstotliwość pomiaru, Hz 2
zakres temperatury pracy miernika, °C 0 ÷ 50
zasilane własne akumulatorowe lub z zewnętrznego zasilacza 12V/250mA
wymiary (wysokość x szerokość x długość), mm 30 x 85 x 150
waga bez zewnętrznego zasilacza, kg 0,25

Aktualna wersja instrukcji użytkownika w formacie PDF Acrobat Adobe (polska wersja językowa) - "p_cmcb11.pdf"

Program użytkownika dla modelu CMCB11 - wersja 2.01

Program użytkownika do udostępniania wyniku pomiaru w sieci lokalnej lub Internecie - wersja 1.01